Franca Treur Essaytyper

by Wendy Karolczyk

Does your horse raise his head, stick his nose out, run through the bit, or worse? If so, you’re not alone!

When pressure is applied to the reins, a horse that is not soft and bending at the poll, will hollow his back. Hollowing the back transfers more of the horse’s weight toward the front end and prevents the horse from stopping or performing well. A soft, responsive horse will collect, roll his back slightly and transfer more weight to the back end. Developing a light, responsive horse will create the foundation needed to build an effective training program.

Let’s take a look at bits

Smooth Snaffle Bit Mouth Pieces

More often than not, equine owners will reach for a bigger bit in an attempt for a better response. Bigger bits (i.e., long shanks, high ports, gag bits, etc.) are often used as a quick fix for horses that simply are not broke or poor horsemanship. To start teaching your horse to be soft and subtle, let’s take a step back.

The term “snaffle” is  usually considered to be the mildest and simplest bit. However, there are many types of snaffles ranging from mild to severe which vary in action. The most common types of snaffles are the D-Ring, O-ring, Egg Butt, and the Full Cheek.
Many passionate and intelligent equestrians often misunderstand the term snaffle.  For example, a snaffle bit mouth piece can also be used with a wide variety of shanks (leverage bits) and are often thought to be mild. In fact, the broken mouthpiece combined with a leveraged shank, can be very severe. A rider with heavy hands can create enough pressure to cause the mouth piece to clamp over the horse’s tongue and severely squeeze the jaw. Leverage bits should only be used for finishing a horse. Lateral flexion and control need to be fully established before moving on to a leverage bit.

To start teaching your horse to be lighter and more responsive, start with a D-Ring, O-Ring, Egg Butt or Full Cheek snaffle with a  7/16″ or 3/8″ smooth mouth piece. The wider the circumference of the mouth piece, the milder the bit is. For example, a mouth piece that’s 3/16″, can be severe if used incorrectly. The term smooth means exactly that — it’s smooth, not twisted; just a basic connection in the center without rollers or other inserts. Make sure the mouth piece is sweet iron, copper or has copper inlays to help create moisture in the horse’s mouth. Under no circumstances should a chrome plated mouth piece be used.

First steps

While standing still (use split reins and two hands), lower one hand and bring it back toward your knee or middle thigh. Use just enough pressure to make contact with the horse’s mouth. Your horse’s head should now be tipped slightly inward. Move your hand slow, but deliberate — do not jerk. Now, switch hands. Continue to switch your hands — go back and forth, developing an even rhythm, until you feel your horse start to soften.

After your horse starts to soften while standing still, bump him forward into a walk while still maintaining light contact with the horse’s mouth. Continue to bump lightly with your legs while switching your hands back and forth on each side. You are now driving the horse forward into the bit and asking him to soften along the way.

Developing a light, responsive horse will create the foundation needed for building an effective training program.

Horses can bend and the poll but still not soften the face and month. If your horse is not softening or giving, increase your rein pressure by bumping it back with slightly more force. Remember, no swift jerks — keep your hands light but deliberate. You want to ask your horse, ask harder if needed, and release when he gives. Make sure your horse is truly giving before releasing. By asking your horse to give, you are correcting him. Releasing is the reward. With time, you should find your horse is more than ready to please and looks forward to the reward.

Continue to ask your horse to give and reward with a release. As you and your horse become comfortable, try repositioning your hands a little more upward and outward as needed.

With lots of practice, consistency and patience, you can teach your horse to be more soft and responsive!

Op het omslag van de nieuwe roman van Franca Treur staat een roodborstje dat met gespreide vleugels vooroverbuigt en water drinkt. Door de weerspiegeling van het vogeltje in het water, zie je het diertje nogmaals, maar dan op zijn kop. "Het lijkt alsof de vogel tegen zichzelf vecht en dat doet Ina in het verhaal ook."

Die Ina in het verhaal verliest als peuter haar ouders en groeit daarom op bij haar opa en zijn twee alleenstaande zussen, tante Sjaan en tante Ma. Ze houden er een streng gereformeerde levensbeschouwing op na, en wat de jonge Ina wil, is vooral vergeving van haar zonden.

Daardoorheen loopt het verhaal van Gina, zo ongeveer de beste radio-interviewer van Nederland. Vindt ze zelf. Toch wordt ze door Hilversum gepasseerd. En dan verliest ze ook nog haar geliefde. Ze zou in lethargie kunnen vervallen, maar in plaats daarvan moet ze als mantelzorger aan de slag. Ze is afgestudeerd in de psychologie, maar het recept tegen een depressie blijkt gewoon het boerenidee: van fysiek werk knapt een mens op.

Je schetst het leven van vrouwen waar je doorgaans niet veel van hoort. Waarmee je, na het succesvolle 'Dorsvloer vol confetti' weer terug bent bij het geloof. Hoe dat zo?

"Er zat geen groot plan achter. Voor Vrij Nederland schreef ik een kort verhaal over een domineesvrouw die een refo-meisje helpt door haar familie ervan te overtuigen dat studie niet meteen betekent dat je van God losraakt. Dat verhaal kwam maar niet af, dus leverde ik iets anders in. Daarna wilde ik toch eerst met dit verhaal verder, omdat ik het zo'n mooi contra-intuïtief gegeven vond. Ik dacht: dan wordt het maar een novelle. Nu zijn er 350 pagina's.

"Dat het geloof terug is als thema betekent kennelijk dat ik het onderwerp toch nog niet had uitbehandeld. Want dat dacht ik soms, dat ik er klaar mee was. Maar je kunt dat niet forceren, het laat zich niet zomaar aan de kant schuiven. Er is nog veel over uit te zoeken, en dat doe ik het liefst via een personage waar ik de macht over voer. Niet een kerkenraad, maar ík heb het gezag. Eigenlijk heel emanciperend."

Dat is ook eigenlijk de rode draad van het boek, toch? Emancipatie.

"Zeker. Ina groeit op in een wereld waarin vrouwen niet echt meetellen. Alleen tante Ma is een uitzondering, zij staat op een heilig voetstuk en houdt dat ook vol. Al lijkt me dat heel eenzaam. Je kunt nooit laten zien dat je twijfelt. Dan val je om.

"Ina emancipeert zich tot Gina, een radio-interviewer. Ze kan zichzelf door de ether laten klinken, zoals Gods stem in de oude tijden uit de hemel klonk, maar tegelijkertijd is die rol een dienstbare. Zelf zegt ze dat ze via anderen zichzelf leert kennen. Ze ziet het leven van haar gasten als een commentaar op haar eigen leven.

"Dat dienstbare tegenover die hang naar zelfontplooiing vind ik een mooie spagaat. Het is precies de spagaat van de kleine Ina: die wil van alles, maar ze mag zichzelf niet op de voorgrond stellen. Het mag alleen om God gaan."

Wilde je met deze roman op de bres springen voor reformatorische vrouwen?

"Ik had niet zo'n duidelijke reden waarom ik dit boek schreef. Ik vind ook niet per se dat een schrijver een taak heeft. Er ontstaat al schrijvend een verhaal. Je doet verslag van de gesteldheid van de mens, wat hij denkt en wat hij doet. Dat is geen taak, dat is wat het is."

Het geloof is een terugkerend thema in de Nederlandse letteren. Soms rekent de schrijver ermee af, zoals Maarten 't Hart, soms ook niet, zoals jij en Jan Siebelink.

"Wel logisch toch, dat je er als schrijver iets mee doet. Het geloof is ongrijpbaar, het speelt zich volledig af in het hoofd, net als literatuur een wereld oproept die alleen in het hoofd van de schrijver en de lezers bestaat. Literatuur bedrijven is dan ook een religieuze activiteit.

"Bij mij is het niet een afrekening en ook niet géén afrekening. Het zijn onoplosbare tegenstrijdigheden waar ik grip op probeer te krijgen. Als alles al duidelijk was, zou er geen boek zijn gekomen. Literatuur is per definitie een uiting van complexiteit."

Vecht Ina, met haar streng gereformeerde opvoeding, tegen zichzelf of tegen haar achtergrond?

"Ze vecht niet zozeer tegen haar geloof. Want ze voelt zich echt een groot zondaar, ze heeft die theologie helemaal verinnerlijkt. Als je je zondig of schuldig voelt, kun je altijd wel redenen vinden die daartoe aanleiding geven. In haar geval is dat het auto-ongeluk van haar ouders. De schuld die ze daarover voelt, wordt bepalend voor haar zelfbeeld, ook in haar latere leven.

"Daar komt bij: bij bevindelijk-gereformeerden mag ambitie alleen over het hiernamaals gaan. Maatschappelijke ambitie is nog een beetje wennen. Dit boek gaat ook over je plek kennen, niet te snel denken dat iets je toekomt. Ina heeft niet van huis uit meegekregen: dit kan jij."

Zoals de meeste vrouwen uit reformatorische milieus dat niet hebben meegekregen.

"Voor vrouwen in het algemeen geldt dat vaak al, voor klassemigranten ook. Ina is vrouw, sociale stijger én refo. Bij één faux-pas denken ze: waarom dacht ik ook dat ik recht had op die plek?"

Is de weg die Ina bewandelt vergelijkbaar met jouw weg?

"Op sommige punten. Ik ben pas op mijn dertigste gedebuteerd. Dat heeft te maken met de tijd die ik nodig had om de wereld buiten de refozuil te leren kennen. De kennis die ik bezat, sloot niet echt aan bij die van mijn studiegenoten, destijds. Dat geeft een vaag, onzeker gevoel. Dan ga je je afvragen wat woorden betekenen. Je concentreert je op de taal. Maar dat ik ook schrijver zou kunnen worden, dat kwam gewoon niet in me op."

Voelt die andere wereld inmiddels vertrouwd?

"Ach. Ik bouw nu zelf mijn werelden. En daarin heb ik het voor het zeggen."

'Hoor nu mijn stem.' Franca Treur.
Uitgeverij Prometheus. 349 bladzijden.

Lees verder na de advertentie

0 Replies to “Franca Treur Essaytyper”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *